Ivar Tanum Entreprenør AS tilbyr en rekke ekstratjenester.

Vi er spesialister innen kompliserte vann og avløpsbrudd, skadebegrensning og lekkasjer.

Vi tilbyr også radontiltak, snørydding, fjerning av oljetank og grunnforurensning.

GRAVEARBEIDER

  • Vannlekkasjer og avløp (kloakkskader)

  • Tomtegraving/Utgraving av tomt til bolig, hytte og næringsbygg

  • Drenering rundt grunnmur

  • Anleggstjenester som planering, graving for belegningsstein og graving for murkant

  • Graving for asfaltering

  • Fjerning av oljetank

  • VA/graving av vei

  • Opprydding av alle typer forurensning i sjø og på land og har akutt beredskap for rask iverksettelse for å hindre spredning

Se mer