Solid og seriøs graveentreprenør med hovedvekt på gravearbeid inkludert: 

  • Vannlekkasjer og avløp (kloakkskader)

  • Alle typer graveoppdrag - fra mindre oppdrag til store industrielle oppdrag!

  • Tomtegraving/Utgraving av tomt til bolig, hytte og næringsbygg

  • Drenering rundt grunnmur

  • Anleggstjenester som planering, graving for belegningsstein og graving for murkant

  • Graving for asfaltering

  • Fjerning av oljetank

  • VA/graving av vei

  • Opprydding av alle typer forurensning i sjø og på land. Vi har akutt beredskap for rask iverksettelse for å hindre spredning

Hvis du spør oss om oppdraget - kanskje vi kan bistå selv om det ikke er spesifisert! 

SE MER FRA VÅRT ARBEID