Graving / Maskinentreprenør

 

GRAVING / TOMTEGRAVING / MASKINENTREPRENØR

Solid og seriøs graveentreprenør med hovedvekt på gravearbeid som:

 

·Tomtegraving / utgraving av tomt til bolig, hytte og næringsbygg

· Drenering rundt grunnmur

· Vannlekkasjer og avløp (kloakkskader)

· Anleggstjenester som planering, graving for belegningsstein og graving for murkant

· Graving for asfaltering
· Fjerning av oljetank

· VA / graving av vei
· Opprydding av alle typer forurensning i sjø og på land, og har akuttberedskap for rask iverksettelse for å hindre spredning

 

Ivar Tanum Entreprenør AS er lokal maskinentreprenør for deg innen graving og transport i Lier, Drammen (Nedre Eiker og Svelvik), Øvre Eiker,

Hurum, Røyken, Holmestrand, Asker, Bærum, Sigdal og Modum som primær område, men også på forespørsel andre geografiske områder.

 

Grave frem oljetank / fjerne oljetank:
· Har du en gammel oljetank? Vi tar jobben med å fjerne den for deg. For befaring og pristilbud ta kontakt på 32 84 14 25 eller post@ivartanum.no. 
Les mer

 

Vi er også spesialister innen transport:
· Massetransport, transport maskinflytting og containertransport.
· Transport av grus, pukk og matjord på forespørsel.
 
Andre spesialfelt som radontiltak og snørydding, se mer under andre tjenester
 
Vi setter store krav til oss selv og er opptatt av og levere kvalitet til avtalt tid.
 
Ivar Tanum Entreprenør AS er sentralgodkjent – viser til kvalitetskrav. Og medlem av MEF (Maskinentreprenørenes forbund)