Snørydding

Vi har mange års erfaring med snørydding og utfører i hovedsak store brøyteoppdrag for 

næring og industri i Drammensområdet.

Vi utfører følgende tjenester:

  • Brøyting

  • Strøing

  • Salting

  • Bortkjøring av snø

  • Skraping

  • Feiing

Vi tegner bedriftsavtaler.

Ta kontakt for befaring og tilbud

Brøyteoppdrag