Vannlekkasje &

Kloakkskader

Vi har spesialisert oss på oppdrag med alle typer brudd og skader på rør, 

samt komplett omlegging og utskifting av stikkledninger for vann og avløp til bygg.

Vi utfører mange faste oppdrag for flere forsikringsselskap og rørleggerbedrifter, og har mye erfaring med 

denne type arbeider siden 1970. Bedriften har også godkjente ADK rørleggere så vi kan gjennomføre oppdragene 

komplett fra planlegging, prosjektering, utførelse samt ferdigstillelse av rørarbeider utomhus, inn til bygg.

Ta kontakt for befaring og tilbud