Grunnforurensing

Ivar Tanum Entreprenør AS har spesialisert seg på opprydning av alle typer forurensning i sjø og på land, og har akuttberedskap for rask iverksettelse for å hindre spredning.

Vi har lang erfaring med opprydning av forskjellig type forurensning, både små og store oppdrag, og er en profesjonell part i slike saker.
De fleste oppdragene med opprydding av forurenset grunn er i forbindelse med oljetanker/parafintanker som har hatt lekkasjer, eller ikke er vedlikeholdt eller fjernet på en forskriftsmessig måte.
I tillegg har vi utført flere store oppdrag med opprydning av industriell grunnforurensning.
Det er av Miljødirektoratet estimert at det i Norge er ca 270 000 nedgravde oljetanker hvor de aller fleste skal fjernes og saneres. Se egen informasjon om fjerning av oljetanker.
Vi har lovfestet beredskapsplan som påligger alle som utfører arbeider i grunn, for hvordan man agerer når det oppdages forurensning i grunn. Våre varslingsrutiner i forurensningssaker håndteres i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, samt at det utarbeides rapport og tiltaksplan for den aktuelle jobben.
Vi har mye forskjellig utstyr for å begrense akutt forurensning, så spredning og kostnader begrenses så mye som mulig.
Oljeutskiller innebygget i isolert container på krokramme for rask utrykning ved akutte oljelekkasjer, også på vinterstid. Oljeutskilleren har en kapasitet til å behandle 72 000 liter oljeholdig vann pr time.
Grunnvannspumper for pumping av oljeholdig vann.
Oljeabsorbenter, som løs masse og oljeabsorberende lenser.
Foxtail oljeskimmer for opptaking av tunge og lette oljer i vann og på sjø.
Alle forurensede masser deponeres alltid til godkjent mottak av forurensede masser.

Opprydding av forurensning på vanskelig tilgjengelige strender

Ta kontakt for befaring og tilbud
Hjemmeside opprettet av