Ivar Tanum Entreprenør AS har spesialisert seg på opprydning av alle typer forurensning i sjø og på land og har akuttberedskap for rask iverksettelse for å hindre spredning.

Vi har lang erfaring med opprydning av forskjellig type forurensning - både små og store oppdrag - og er en profesjonell part i slike saker.

 

De fleste oppdragene med opprydding av forurenset grunn er i forbindelse med oljetanker/parafintanker som har hatt lekkasjer, eller ikke er vedlikeholdt eller fjernet på en forskriftsmessig måte.


I tillegg har vi utført flere store oppdrag med opprydning av industriell grunnforurensning.

 

 • Miljødirektoratet estimerer at det i Norge er ca 270 000 nedgravde oljetanker hvor de aller fleste skal fjernes og saneres. Se egen informasjon om fjerning av oljetanker.
 • Vi har lovfestet beredskapsplan som påligger alle som utfører arbeider i grunn, for hvordan man agerer når det oppdages forurensning i grunn. Våre varslingsrutiner i forurensningssaker håndteres i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, samt at det utarbeides rapport og tiltaksplan for den aktuelle jobben.

Vi har mye forskjellig utstyr for å begrense akutt forurensning, så spredning og kostnader begrenses så mye som mulig.

 • Grunnvannspumper for pumping av oljeholdig vann.
  Oljeabsorbenter, som løs masse og oljeabsorberende lenser.
  Foxtail oljeskimmer for opptaking av tunge og lette oljer i vann og på sjø.
  Alle forurensede masser deponeres alltid til godkjent mottak av forurensede masser.

 

 • Oljeutskiller innebygget i isolert container på krokramme for rask utrykning ved akutte oljelekkasjer, også på vinterstid.
 • Oljeutskilleren har en kapasitet til å behandle 72 000 liter oljeholdig vann pr time.

 

 

Opprydding av forurensning på vanskelig tilgjengelige strender