Ivar Tanum Entreprenør AS er en autorisert maskinentreprenør 

som utfører oppdrag i Viken (Buskerud, Asker og Bærum) og Vestfold 

Bedriften ble etablert i 1970 og er godkjent i tiltaksklasse 2.

Firma Ivar Tanum Entreprenør AS er en allsidig bedrift som kan tilby følgende tjenester:

Rådgivning og konsulenttjenester innenfor våre fagområder.

  • Alle typer graveoppdrag, fra mindre oppdrag som drenering, massutskifting av gårdsplasser, grunnarbeider for byggetomter som garasjer og boliger, til store industrielle oppdrag.
  • Fjerning av oljetanker og opprydning av forurenset grunn.
  • Brøyting av snø på større areal, bortkjøring av snø, strøing og salting, samt feiing av uteareal. Dette er oppdrag vi i hovedsak utfører på store areal som f,eks industriområder.
  • Måling av og tiltak mot radon.
  • I tillegg har vi stor erfaring med vertikaldrenering.

Vi har følgende utstyr i vår bedrift.


Akuttberedskap med utstyr for tiltak ved grunnforurensning.

Lastebiler for transport av masse og krokkasser.

Beltegående gravemaskiner fra 1,6 tonn til 30 tonn.

Hjulgående gravemaskin, 18 tonn.

Hjullastere fra 6 tonn til 22 tonn med brøyteutstyr.

Minidumper Twaites

Bulldozer Cat D6 med Gps styring.

Bulldozer Komatsu D85

Kompaktlaster

Manitou teleskoplaster

Vibroplater og valsetog.

Knuseverk for stein.

Feiebiler.

Strøbil for salt og strøgrus, 9m3

Strøskuffer for hjullastere.

Tineaggregat med 700 meter slange.

Gravekasser.

Kjøreplater


Måleutstyr for måling og kartlegging av radon i byggegrunn og bygg/boliger. I tillegg har vi mye annet utstyr tilknyttet vår bransje.
Ta kontakt for befaring og tilbud
Hjemmeside opprettet av