Ivar Tanum Entreprenør AS er en autorisert maskinentreprenør 

som utfører oppdrag i Viken (Buskerud og Asker) og Vestfold 

Bedriften ble etablert i 1970 og er godkjent i tiltaksklasse 2.

Sentralgodkjent som viser til kvalitetskrav.

Firma Ivar Tanum Entreprenør AS er en autorisert maskinentreprenør, allsidig bedrift som kan tilby følgende tjenester:

Gravetjenester, rådgivning og konsulenttjenester innenfor våre fagområder.

 • Alle typer graveoppdrag, fra mindre oppdrag som drenering, massutskifting av gårdsplasser, grunnarbeider for byggetomter som garasjer og boliger, til store industrielle oppdrag.

 • Fjerning av oljetanker og opprydning av forurenset grunn.

 • Brøyting av snø på større areal, bortkjøring av snø, strøing og salting, samt feiing av uteareal. Dette er oppdrag vi i hovedsak utfører på store areal som f,eks industriområder.

 • Måling av og tiltak mot radon.

 • I tillegg har vi stor erfaring med vertikaldrenering.

 • Opprydning av alle typer forurensning i sjø og på land, og har akuttberedskap
  for rask iverksettelse for å hindre spredning.

Vi har følgende utstyr i vår bedrift.

 • Lastebiler for transport av masse og krokkasser.

 • Beltegående gravemaskiner fra 1,6 tonn til 30 tonn.

 • Hjulgående gravemaskin, 18 tonn.

 • Hjullastere fra 6 tonn til 22 tonn med brøyteutstyr.

 • Minidumper Twaites

 • Bulldozer Cat D6 med Gps styring.

 • Bulldozer Komatsu D85

 • Kompaktlaster

 • Manitou teleskoplaster

 • Vibroplater og valsetog.

 • Knuseverk for stein.

 • Feiebiler.

 • Strøbil for salt og strøgrus, 9m3

 • Strøskuffer for hjullastere.

 • Tineaggregat med 700 meter slange.

 • Gravekasser.

 • Kjøreplater

 • Måleutstyr for måling og kartlegging av radon i byggegrunn og bygg/boliger.

 • I tillegg har vi mye annet utstyr tilknyttet vår bransje. Så spør oss om oppdraget du trenger hjelp til, kanskje vi kan bistå selv om det ikke står spesifisert under våre tjenester.

Ivar Tanum Entreprenør AS er sentralgodkjent – viser til krav for kvalitet. Og medlem av Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

Hva er sentral godkjenning? Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11. Du kan lese mer om sentralgodkjenning på direktoratet for byggkvalitet her

Ta kontakt for befaring og tilbud