GRAVEARBEIDER

  • Vannlekkasjer og avløp (kloakkskader)

  • Tomtegraving/Utgraving av tomt til bolig, hytte og næringsbygg

  • Drenering rundt grunnmur

  • Anleggstjenester som planering, graving for belegningsstein og graving for murkant

  • Graving for asfaltering

  • Fjerning av oljetank

  • VA/graving av vei

  • Opprydding av alle typer forurensning i sjø og på land og har akutt beredskap for rask iverksettelse for å hindre spredning

Vi utfører alle typer graveoppdrag fra mindre oppdrag til større industrielle oppdrag

Se gjerne mer her om gravearbeid

Gravetjenester innen vann og kloakkskader, drenering, veiarbeid, graving for radonsikring, grave boligtomt , stikkledninger og opprydningsarbeid etter forurensning for å nevne noe.